Zużycie roztworu roboczego od 3 litrów na 1 ha

Zastosowanie technologii UMO (ultra małe objętości) pozwala pracować przy zużyciu mieszanki roboczej 3 litry na 1 ha. Dzięki temu można uzyskać roztwór o maksymalnym stężeniu lub w ogóle pracować z czystym preparatem. Zwiększa to dziesięciokrotnie aktywność substancji czynnej, która za pomocą mikro kropli bardzo szybko wnika do komórki rośliny i daje szybki i maksymalny efekt.

Obsługujemy rośliny o dowolnej wysokości

Obsługa za pomocą BSP (bezzałogowych statków powietrznych) pozwala jakościowo poddawać obróbce rośliny o dowolnej wysokości. Działa to szczególnie skutecznie w przypadkach,gdy prześwit opryskiwacza samojezdnego nie pozwala nie pozwala na pracę na wysokości rośliny większej niż 2 metry. Dzięki naszej maszynie można również z powodzeniem poddawać obróbce krzewy, ogrody i lasy.

Nie zagęszczamy gleby kołami i nie ubijamy roślin podczas obróbki

Pojazdy kołowe poruszające się po polu przez cały sezon depczą dużą ilość powierzchni użytkowej. Na przykład podczas siewu roślin szerokorzędowych (kukurydza, słonecznik) – stanowi to od 2-3% powierzchni! Zboża – od 3-5%! A na roślinach takich jak soja, rzepak, musztarda – straty mogą wynosić do 10% upraw! W takich przypadkach obróbka za pomocą BSP będzie niezbędnym pomocnikiem i może znacznie zwiększyć przyszłe plony z jednego hektara powierzchni!

Bardziej optymalny zakres kropli

Nasze BSP są wyposażone w dysze, które tworzą kroplę o wielkości 60-80 mikronów. Podczas obróbki za pomocą standardowych opryskiwaczy praca z taką kroplą jest możliwa tylko przy bezwietrznej pogodzie, co jest niezwykle rzadkie. W naszym przypadku śruby wytwarzają pionowy przepływ powietrza, dzięki czemu krople o bardzo małych rozmiarach bardzo szybko dociskają się do obrabianej powierzchni i są mniej podatne na boczne zlewanie!

Oszczędność wody 95% do przygotowania roztworu roboczego

Podczas pracy z ultra małymi objętościami problem transportu wody w dużych ilościach znika. Na przykład, aby obsłużyć pole o powierzchni 100 ha, wystarczy tylko 500 litrów wody.

Poddajemy obróbce liście rośliny po obu stronach

Jedną z kluczowych zalet obsługi za pomocą BSP jest właśnie stworzenie pionowego przepływu turbulentnego, który sprawia, że liście rośliny poruszają się losowo, co pozwala na równomierną obróbkę ich górnej i dolnej strony, co zwiększa penetrację roztworu do komórek rośliny o 70%.

Pracujemy w szerszym warunków pogodowych

Obróbka roślin z powietrza pozwala pracować na polach o wysokiej wilgotności, kiedy czasami pojazdy kołowe nie mogą wjechać na pole. A w przypadku wiosennych prac polowych, gdy na polach są jeszcze resztki śniegu, zastosowanie BSP pozwala na dodanie mikroskładników za 7-15 dni wcześniej przed ogólnie przyjętymi terminami!

Bezpieczeństwo podczas pracy z chemikaliami

Ponieważ operator sterujący BSP znajduje się w wystarczającej odległości od pracy maszyny, wyklucza to przypadki zatrucia i niepożądanego wpływu leku na organizm ludzki! Jest to szczególnie niebezpieczne podczas pracy z chemikaliami lotnymi! Na przykład, jak to się dzieje z kierowcą pojazdów kołowych, gdy osoba na stale się przebywa w obszarze przetwarzania!

Wydajność: 150 ha/na zmianę (lub 20 ha/na godzinę) – jednej maszyny!

Nasza flota lotnicza ma ponad 10 maszyn! Co pozwala nam pewnie obsłużyć ponad 1000 ha na zmianę!