Промишлен дрон на ДВС
UAS6-50

Професионална селскостопанска машина, която работи с двигател с вътрешно горене! Благодарение на своите технически характеристики, можете да се конкурира с не голям самолет!

Професио­нална селскосто­панска машина

Компанията UKRAEROSERVICE се занимава с разработка, производство, продажба, гаранционно и следгаранционно обслужване на професионалния дрон UAS6-50G с двигател с вътрешно горене.

Защо UAS6-50G?

 • Не е необходима специално подготвена платформа за излитане и кацане.
 • Работата не зависи от височината на третираните растения.
 • Икономия на работен разтвор, препарат (до 75%), вода (95%) и разходи за труд.
 • По-оптимален спектър от капки.
 • Концентрацията на препарата в работния разтвор е 40-50 пъти по-висока
 • Не се зарежда батерията, работи се от едно място, не се изисква допълнително работно пространство (точки за достъп до полето, допълнителни места за излитане и кацане)
 • Постига се по-добро покритие на третираната повърхност на растенията и почвата с капки с по-малък диаметър, което осигурява по-висока биологична ефективност дори при намаляване на разходната норма на препарата.
 • Висока ефективност на организацията на труда.
 • По-широк диапазон на времето за работа (влага в почвата, страничен вятър),намалява се зависимостта от метеорологичните особености.

Характеристики

 • Обем на резервоара за работен разтвор: 50 литра
 • Обем на резервоара за гориво : 15 литра
 • Максимално време на полета: 120 минути
 • Производителност: 150 ха на смяна (или 20 ха на час)
 • Възможности: вертикално турбулентен поток по-голям от 20 м / с
 • Способност за обработка на всякакви култури, градини, лозя, гори (поради вертикално турбулентия поток повече от 20 м / с)
 • Максимално тегло при излитане: 150 кг
 • Ширина на работния обхват : от 3 до 12 метра
 • Тип гориво: EURO 92 бензин
 • Разход на гориво – 0,6 л / ха