Обработка на земеделски площи с агро-дрон

Aero service

Ние можем да обработваме до 1000 хектара на ден, във всеки сезон,по всяко време на деня, растения с различна височина, полета с труден терен! А липсата на технологична следа и спестяване на препарати – ще увеличи производителността и ще намали себестойността на вашата продукция!

Докато останалите се зареждат – Ние летим!

Индустри­ален дрон
ДВС UAS6-50

Професионална селскостопанска машина, която работи с двигател с вътрешно горене! Благодарение на техническите си характеристики е в състояние да се конкурира с неголям самолет!

Индустри­ален дрон
с хибридна инсталация UAS-25G

Най-нова технологична разработка.

Най-модерната селскостопанска машина, работеща на хибриден двигател с мощност от 7,5 kW.

Разход на работен разтвор от 3 литра на 1 хектар!

Ние обработваме растения с всякаква височина!

Ние не уплътняваме почвата и не унищожаваме растенията в процеса на обработка!

По-оптимален размер на капката!

Спестяване на вода 95% за приготвяне на работен разтвор!

Обработваме листата на растението от двете страни!

Работим в по-широк обхват на метеорологичните условия!

Безопасност при работа с химикали!

Производителност от 150 хектара / смяна (или 20 хектара / час) – с един дрон!

В нашия автопарк има повече от 10 дрона!

1

По-лесно

2

По-бързо

3

По-ефективно

4

По-мощно
Видео

НАШЕТО ПРОМО ВИДЕО